Mi Bluetooth Neckband Earphones – Specifications

  • Име на продукт: Mi Bluetooth Neckband Earphones
  • Tип: Bluetooth слушалки
  • Безжични
  • До 8 часа активно користење
  •  До 200 часа во мирување
  • Полнење само за 2 часа
  • Копчиња за контрола