ГЕНЕРАЛНИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНА

Со Вашата посета или купување преку нашата интернет страната на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје се согласувате со нашите генерални услови и правила кои треба внимателно да ги прочитате. Условите ги дефинираат односите помеѓу ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје од една страна како сопственик на интернет страната www.hi.com.mk и неговите корисници.

ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје не превзема одговорност доколку корисникот не ги прочитал општите услови и правила. Ако не се согласувате со генералните услови на нашата страна, Ве молиме понатака да не ја користите. Името ХАЈ Комуникации, како и заштитиниот трговски знак Hi (ХАЈ) Communications (Комуникации) е заштитен трговски знак на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје и е забранет за секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност на сопственикот. ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје  ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак Hi (ХАЈ) Communications (Комуникации).

Авторски права

Целата содржина на оваа страна, вклучувајќи ја формата, изгледот, сликите, информациите, дизајнот и сите достапни податоци, се интелектуална сопственост на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје кои се заштитени со авторско право и сродните права.

Превземањето на информации, податоци и слики, нивната дистрибуција, пренос или користење на линкови од овој сајт е стого забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди оваа страна. Споделените информации од оваа страна имаат информативен карактер. Ние секогаш се трудиме за точноста на информациите, но можни се отстапувања и пропусти во информирањето кои не зависат од нас. Сите илустрации, информации, фотографии, како и формата, изгледот и функционалноста на производите може да се менува од страна на производителот без претходна најава. Ве молиме, секогаш прво проверете дали има понови информации пред да се одлучите за купување на некој од наведените производи. ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје не гарантира 100% за веродостојноста на горенаведените информации. ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје го задржува правото да објавува имиња, називи, сериски модели и други информации за производот на друг (оригинален за произведувачот, или негов еквивалент на англиски јазик) кога:

  • Постои ризик од губење на суштината на информациите при превод
  • Нема иста или слична терминологија на македонски јазик,

Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје се залага за оперативност на својата интернет страна 24/7. Во случај на привремена недостапност односно прекин на пристапот до интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контрола на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје, не превземеме никаква одговорност и неможеме да Ви гарантираме постојан пристап.

Купување

Купувачот има право да го одбере производот кој е понуден на интернет страната на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје и на истиот да направи нарачка со што ќе го избере производот, ќе ја дефинира количината, дополнителните параметри како боја, ќе го одбере начинот на испорака и останатите опции (доколку ги има) понудени на интернет страната. Купувачот има право да ја откаже, дополни или промени направената нарачка се до моментот пред да се реализира нарачката. Со самото реализирање на плаќањето купувачот склучува договор со ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје за точниот производ, условите и дополнителните параметри кои се предмет на таа нарачка.

Доколку поради технички причини настане проблем со правењето на нарачката преку интернет страната, или доколку на залиха нема одреден продукт ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје го задржува правото да ја одбие и да не ја комплетира нарачката со тоа што нема да настанат никакви облигациони односи со купувачот освен повраток на парите доколку истите се наплатени од купувачот.

Безбедност

ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје е посветен на целосната безбедност на интернет страницата со примена на најсигурните и најдокажаните безбедносни решенија со цел заштита на клиентот. Заштитата ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје ја обезбедува на интернет страната www.hi.mk како и на сите нејзини делови. ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје не ја гарантира безбедноста доколку на интернет страната има поставено линк од друга интернет страна и не превзема никаква одговорност во однос на заштита на личните податоци на тие интернет страни. Плаќањата преку интернет страната можат да се остварат преку MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron и други платежни картички од домашни и странски банки доколку ХалкБанк АД Скопје е овластена да го организира нивно прифаќање. Пред правењето на нарачката проверете дали банката издавач на картичката има овозможено правење на трансакции преку интернет.

Лични Податоци

Со прифаќање на условите на корисниците што се регистрирале на нашата интернет страна и ги прифаќаат Генералните услови и правила на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје, а ги приложиле своите лични информации во полињата за регистрација, согласни се сите податоци вклучувајќи ги и личните податоци да бидат обработени и користени од страна на ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје за понудените услуги, рекламирањето на производите и услугите и реализирањето на испораката и плаќањето.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија и истите се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци. ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје не собира никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на ХалкБанк АД Скопје. При пополнување на полињата за плаќање ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје не собира никави податоци за картичките бидејќи истото плаќање се пренасочува кон ХалкБанк АД на сигурна интернет страна и ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје нема никаков пристап до тие податоци. Притоа податоците се чуваат според највисоки критериуми за сигурно работење според банкарската политика. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје не превзема никаква одговорност за истото.

Гаранција

Сите производи купени од ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје се под гаранција и за нив се издава гарантен лист во кој се наведени условите за гаранција. За одредени производи гаранциската изјава наведена на интернет страната е лимитирана. За тие производи важи гаранциската изјава која доаѓа со тие производи поради соодветните договори склучени со дистрибутерите на производите. За повеќе информации или обратете се до нашиот контакт центар или прочитајте ја печатената гаранција која доаѓа во прилог со купениот производ.