Mi Induction Heating Rice Cooker – Specs

Димензии

Спецификации

Име на продукт: Mi Induction Heating Rice Cooker EU (Приготвувач на ориз)
Model: YLIH01CM
Димензии: 300 x 251 x 212 (mm)
Тежина на производ: 6.45 kg
Капацитет: 3.0 liters
Технологија за загревање: Електромагнетна индукција
Матерјал во внатрешниот дел: Железо
Моќност: 1100W
Напојување/ Фрекфенција: 220v ~ 50Hz
Притисок при работа: 20 kPa
WIFI конекција:
Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz
This device includes a type approval code:
CMIIT ID: 2014DP5056. The height above sea level, in which the product normally works, ranges from 0 to 2000 meters.

Мерки за претпазливост

Користење: 
Забрането отворање на капакот при користење. Пред да се отвори треба да се почека автоматски да се испразни притисокот. Внатрешниот сад да не се користи на други домаќински апарати (електрични или плински). Не вметнувајте предмети во отворите. После употреба почекајте неколку минути и не се доплижувајте до капакот поради жешката пареа. Особено да се внимава во близина на деца се со цел да се избегнат повреди. Не го користете уредот доколку издувните вентили се блокирани. Не го покривајте уредот со било какви предмети, се со цел да избегнете блокирање на прокотот на пареа.
 
Услови за користење: 
Функцијата на брзо готвење да не се користи за житарки. Кога производот не е во употреба задпжително исклучете го напојувањето од струја. Издувот на пареа редовно да се проверува. Ако продуктот не функционира како вообичаено веднаш исклучете го од струја.
 
Дополнителни мерки: 
Do not drop the product or strike it to avoid injuries or malfunctions. Do not use the cover if it has been damaged to avoid steam or injury caused by steam or leaking boiling water. Do not attempt any repair. Do not open the product for repairs, to avoid fire, electric shock, injury. If an abnormality or malfunction occurs, stop using it immediately to avoid fire, electric shock, and injury.
 
Автоматкса контрола:
Stable sine preservation technology for harmonic power distribution to the wheel + indirect speed control system
 
Прекин на употреба на уредот при:
Зголемена температура на напојниот кабел
Чад или мирис на изгорено
Напукнувања, олабавувања или чудни звуци,
Поместување на внатрешниот сад
Други нерегуларности или проблеми.

Пакетот вклучува