Mi smart sensor – set – Overview

Интелигентниот комплет од сензори Xiaomi е лесен за поставување во вашиот дом и може да ги поврзува и контролира другите паметни уреди во системот на Xiaomi со помош на апликацијата Mi Home. Тој е идеален за вклучување / исклучување на ноќното светло за време на детекција на движење, сигнали за предупредување, но исто така и како ѕвонче и будилник. Mi smart sensor комплетот за вашиот дом се состои од контролен панел на Mi и работи со два Ми сензори за движење, два сензори за прозори и ми безжичен прекинувач.

 Mi контролен панел

Овој уред преставува контролниот панел кој ги поврзува сите безжични елементи на Mi smart sensor комплетот и одделно комуницира со нив.

Mi сензор за движење (infrared)

Mi магнетен сензор за прозорци и врати

Mi безжичен прекинувач

Прилагодлив прекинувач за вашите потреби. Можност за вклучување аларм, вклучување светло и многу други најразлични можности