Mi smart sensor – set – Spec

Изглед

Вклучено во сетот

Mi smart sensor – комплетот за вашиот дом се состои од: 
Kонтролен Мi панел  
Два Ми сензори за движење, 
Два сензори за прозори
и ми безжичен прекинувач.