Монитор за температура и влажност на Mi 2 – spec

Тип на производ
 • Сензор за температура и влажност
Комуникација
 • Bluetooth 4.2 LE
Опсег на температура
 • 0ºС 60ºС
Моќност
 • CR2032 батерија
Номинален напон
 • 2.5V – 3V
Боја
 • Бело
Висина
 • 43 мм
Ширина
 • 43 мм
Дебелина
 • 12,5 мм
Сертификати
 • QB / WSDJ 2401-2019
Материјал на извршување
 • ABS
 • PMMA
Опсег на влажност
 • 0% ~ 99% RH
Дополнителни информации
 • Екран на температурата на секои 0,1 ºC
 • Екран за влага со 1% RH
Поставете
 • Упатство за користење
 • Ѕидна налепница
 • Сензор